123 Камини .com - сайт за камини и отопление

Камини, аксесоари и отоплителни системи.

Намерени са общо 29 продукта с думата "помпи"

Снимка на продукта Описание Фирма

,

Пиролизен котел -

Пиролизен котел BURNIT PyroBurnВисокоефективен пиролизен котел за икономично и екологичноотопление на големи битови и индустриални помещения.Котелът PyroBurn е с интуитивно управление, регулируема мощности сигурни механизми за безопасност. Вграденият PID контролер смикропроцесор следи и управлява горивния процес за постиганена оптимален, икономичен и екологичен режим на работа.Контролерът има функции за управление на циркулационнитепомпи на отоплителна и инсталация за БГВ.Предимстваo Вентилатор за димните газовеo Лесен за употреба почистващ механизъм отстранява наслоените сажди в котела, без да се налага разглобяването муo Димоотвод над отвора на горивната камера предотвратява задимяването на котелното помещение при презарежданеo Голямата и удобна врата на горивната камераулеснява зареждането с дърва дълги до 50 смo Лява или дясна ориентация на вратитеo Горивната камера е защитена с керамична облицовка. Керамичните елементи се монтират и демонтират лесно, без да се налага разглобяване на котелаo PID управление с LED дисплей за прецизно контролиране на горивния процесo Четири устройства за безопасност:1) Електронното управление следи температурата наводата в котела и на димните газове. Включен едопълнителен датчик за прегряване;2) Термостатичен регулатор на тягата;3) Предпазен топлообменник, свързан към водоснаб-дителната инсталация – в случай на прегряване презнего протича студена вода, която понижава

други продукти с име: Пиролизен котел -

,

Стоманен котел на твърдо гориво с мощност 20kW

Стоманен котел на твърдо гориво с мощност 20kW Характеристики:-Номинална мощност: 20kW;-Отопляема площ: 90-120м;-Височина: 1330мм;-Ширина/Дълбочина: 570/970мм;-Обем на водна риза: 92l;-Обем на горивна камера: 58l;Предимства:-Електронно управление контролира горенето като модулира работата на вентилатора; опция за управление на до две помпи – за БГВ и за централно отопление. Eлектрически вентилатор за принудително въздушно захранване; оптимизира горивнияпроцес и разхода на гориво.-Горивната камера е с голяма топлообменна повърхност и ниско камерно съпротивление  -Голямата и удобна врата на горивната камера улеснява зареждането с твърдо гориво до 50 см.-Оребрената повърхност на горивната камера и триходовият път на димните газове подобряват топлообмена-Фланец на долната врата за монтиране на газова, нафтова или пелетна горелка-Сменяемата метална скара предпазва горивата камера от огъня-Елементи, осигуряващи безопасност:1) Предпазен клапан, настроен на 3 bar;2) Предпазен топлообменник, свързан към водоснабдителната инсталация - в случай на прегряване през него протича студена вода, която понижава температурата.3) STB - термостат4) Нагнетателен клапан.

други продукти с име: Стоманен котел на твърдо гориво с мощност 20kW

,

Стоманен котел на твърдо гориво с мощност 25kW

Стоманен котел на твърдо гориво с мощност 25kW Характеристики:-Номинална мощност: 25kW;-Отопляема площ: 100-150м;-Височина: 1330мм;-Ширина/Дълбочина: 570/1050мм;-Обем на водна риза: 100l;-Обем на горивна камера: 62l;Предимства:-Електронно управление контролира горенето като модулира работата на вентилатора; опция за управление на до две помпи – за БГВ и за централно отопление. Eлектрически вентилатор за принудително въздушно захранване; оптимизира горивнияпроцес и разхода на гориво.-Горивната камера е с голяма топлообменна повърхност и ниско камерно съпротивление  -Голямата и удобна врата на горивната камера улеснява зареждането с твърдо гориво до 50 см.-Оребрената повърхност на горивната камера и триходовият път на димните газове подобряват топлообмена-Фланец на долната врата за монтиране на газова, нафтова или пелетна горелка-Сменяемата метална скара предпазва горивата камера от огъня-Елементи, осигуряващи безопасност:1) Предпазен клапан, настроен на 3 bar;2) Предпазен топлообменник, свързан към водоснабдителната инсталация - в случай на прегряване през него протича студена вода, която понижава температурата.3) STB - термостат4) Нагнетателен клапан.

други продукти с име: Стоманен котел на твърдо гориво с мощност 25kW

,

Електродни котли ГАЛАН

Електродни котли ГАЛАН и електроника за тяхното управление.Електроден котел – е едно от най-високите и уверено използваните постижения в областта на енергоспестяващата отоплителна техника с широко приложение, и едновременно с това, както се вижда от многогодишният опит на успешната експлоатация е едно просто, сигурно и безопасно при работа изделие. Това се дължи на използването в мирни цели на едно от най-добрите постижения на военната промишленост. КПД на електродните котли достига 98%. В течение на много години котлите на ЗАО„ Фирма Галан” успешно се използват практически във всички региони на Русия и в страните на близка и далечна чужбина.Електродните котли на фирма „Галан” – („ГЕЙЗЕР”, „ВУЛКАН”, „ОЧАГ”) са  котли от проточен тип. Техните преимущества пред другите видове нагревателни прибори са:-  КПД на електродните котли достига до 98%;-  Лесни са за монтаж, малки са по размер и леки като тегло;-  При монтажа им не е необходимо разрешение от органите на енерго и котлонадзор;-  Постига се икономия от 40 до 60% на потребяваната енергия за сметка на бързото действие на котлите и приложение на автоматиката;Процесът на нагряване на топлоносителя в електроводонагревателя „Галан” произтича заради неговата йонизация, т. е. чрез разпадане на молекулите на топлоносителя на положително и отрицателно заредени йони, които се движат, съответно към отрицателния и положителния електрод. Електродите си сменят полюсите 50 пъти в секунда. Йоните се намират в режим на колебание, като при този процес отделят енергия, т. е. процеса на нагряване на топлоносителя става директно, без „посредник” (например: най-често срещаните котли с пластини). Йонизационната камера, където протича този процес е малка по размер, от което следва рязко подгряване на топлоносителя и като следствие се повишава неговото налягане (при максимална мощност на прибора до 2 атмосфери). По такъв начин електроводонагревателя „Галан” е едновременно нагревателен прибор и циркулационна помпа, което спестява средства на потребителя.Електронагревателите на фирма „Галан” са окомплектовани с автоматика, която позволява на потребителя да задава необходимата температура на въздуха в помещението, но и нейното автоматично поддържане в продължение на 24 часа.Предимства на електродните котлиКотлите на ЗАО «Фирма Галан» се произвеждат само в Руссия. Те са не само по – евтини от аналогичните по мощност котли от всички други типове, в това число и произвежданите извън Русия, но и притежават цял ред доста значителни предимства:1. Значителна икономия на електроенергия за сметка на пределно-високото КПД на електродните котли, което достига 98%, много по – висок, отколкото на съществуващите други типове отопителни котли. Получен за сметка на прякото преобразуване на електрическата енергия в топлинна, непосредствено в топлоносителя при преминаването на електрическия ток през топлоносителя, по пътя на йонизацията на молекулите, при това температурата на топлоносителя и неговата проводимост се повишават, увеличива се електрическият ток, преминаващ от електрод към електрод, и котела бързо се установява на номинална мощност.2. Създаване при изхода от котела на налягане до 1 атм, без използването на циркулационни помпи. Получено за сметка на малките размери на йонизационната камера, което обезпечава рязко нагряване на топлоносителя, устройството на вертикалния стълб с височина не по – малка от 2 м над котела с dy, съответстващ на мощността на котела. Например: за котел с мощност 25 Квт – dy на стълба е не по – малък от 40 мм.Възможността да се използва без циркулационни помпи зависи така също от етажността на отопляемите помещения и конфигурацията на отоплителната система. Следователно, нашите електродни котли могат да са едновременно и циркулационни помпи. Това съществено намалява Вашите расходи при изграждането на отоплителни системи.3. Икономия от 40% до 60% на потребяваната енергии – за сметка на бързото действие на електродните котли, използването на автоматика: – електронни терморегулатори.4. Лесния монтаж, неголеми размери и малко тегло на електродните котли. Например, котел с мощност 6 кВт тежи 1,1 кг, с мощност 25 кВт тежи 5,7 кг.5. Възможност за лесен монтаж на нашите котли във вече изградени отоплителни системи (при задължително изпълнене на нашите препоръки), в т.ч. в качеството на втори котел (паралелно включане на котела). Мощността на резервния котел трябва да съответства на размера на отопляемите помещения и качеството на топлоизолацията и количеството на топлоносителя в отоплителната система.Ако резервния котел се вгражда в действаща отоплителна система е необходимо:-старателно, с използването на инхибитора на корозията «Галан-Протектор» да се промие системата;-да се филтрира топлоносителя;-да се предприемат мерки, предотвратяващи попадането на замърсявания в котела от отоплителната система, да се поставят филтри. Ако в системата са използвани пластмасови тръби е необходимо да се поставят няколко метра стоманени («черни») тръби до входа на котела и след изхода от котела6. Возможност за многократно увеличение на мощността на отоплителната система (съответно увеличение обемите на отопляемото помещение) чрез паралелното включване на по – голямо количество котли. Например, с включването на 8 котела с мощност по 25 кВт всеки, се увеличава мощността на отоплителната система до 200 кВт. 

други продукти с име: Електродни котли ГАЛАН

,

Цялостно изграждане на отоплителна система

Цялостно изграждане на отоплителна система с електроден котел.Електродни котли ГАЛАН и електроника за тяхното управление.Електроден котел – е едно от най-високите и уверено използваните постижения в областта на енергоспестяващата отоплителна техника с широко приложение, и едновременно с това, както се вижда от многогодишният опит на успешната експлоатация е едно просто, сигурно и безопасно при работа изделие. Това се дължи на използването в мирни цели на едно от най-добрите постижения на военната промишленост. КПД на електродните котли достига 98%. В течение на много години котлите на ЗАО„ Фирма Галан” успешно се използват практически във всички региони на Русия и в страните на близка и далечна чужбина.Електродните котли на фирма „Галан” – („ГЕЙЗЕР”, „ВУЛКАН”, „ОЧАГ”) са  котли от проточен тип. Техните преимущества пред другите видове нагревателни прибори са:-  КПД на електродните котли достига до 98%;-  Лесни са за монтаж, малки са по размер и леки като тегло;-  При монтажа им не е необходимо разрешение от органите на енерго и котлонадзор;-  Постига се икономия от 40 до 60% на потребяваната енергия за сметка на бързото действие на котлите и приложение на автоматиката;Процесът на нагряване на топлоносителя в електроводонагревателя „Галан” произтича заради неговата йонизация, т. е. чрез разпадане на молекулите на топлоносителя на положително и отрицателно заредени йони, които се движат, съответно към отрицателния и положителния електрод. Електродите си сменят полюсите 50 пъти в секунда. Йоните се намират в режим на колебание, като при този процес отделят енергия, т. е. процеса на нагряване на топлоносителя става директно, без „посредник” (например: най-често срещаните котли с пластини). Йонизационната камера, където протича този процес е малка по размер, от което следва рязко подгряване на топлоносителя и като следствие се повишава неговото налягане (при максимална мощност на прибора до 2 атмосфери). По такъв начин електроводонагревателя „Галан” е едновременно нагревателен прибор и циркулационна помпа, което спестява средства на потребителя.Електронагревателите на фирма „Галан” са окомплектовани с автоматика, която позволява на потребителя да задава необходимата температура на въздуха в помещението, но и нейното автоматично поддържане в продължение на 24 часа.Предимства на електродните котлиКотлите на ЗАО «Фирма Галан» се произвеждат само в Руссия. Те са не само по – евтини от аналогичните по мощност котли от всички други типове, в това число и произвежданите извън Русия, но и притежават цял ред доста значителни предимства:1. Значителна икономия на електроенергия за сметка на пределно-високото КПД на електродните котли, което достига 98%, много по – висок, отколкото на съществуващите други типове отопителни котли. Получен за сметка на прякото преобразуване на електрическата енергия в топлинна, непосредствено в топлоносителя при преминаването на електрическия ток през топлоносителя, по пътя на йонизацията на молекулите, при това температурата на топлоносителя и неговата проводимост се повишават, увеличива се електрическият ток, преминаващ от електрод към електрод, и котела бързо се установява на номинална мощност.2. Създаване при изхода от котела на налягане до 1 атм, без използването на циркулационни помпи. Получено за сметка на малките размери на йонизационната камера, което обезпечава рязко нагряване на топлоносителя, устройството на вертикалния стълб с височина не по – малка от 2 м над котела с dy, съответстващ на мощността на котела. Например: за котел с мощност 25 Квт – dy на стълба е не по – малък от 40 мм.Възможността да се използва без циркулационни помпи зависи така също от етажността на отопляемите помещения и конфигурацията на отоплителната система. Следователно, нашите електродни котли могат да са едновременно и циркулационни помпи. Това съществено намалява Вашите расходи при изграждането на отоплителни системи.3. Икономия от 40% до 60% на потребяваната енергии – за сметка на бързото действие на електродните котли, използването на автоматика: – електронни терморегулатори.4. Лесния монтаж, неголеми размери и малко тегло на електродните котли. Например, котел с мощност 6 кВт тежи 1,1 кг, с мощност 25 кВт тежи 5,7 кг.5. Възможност за лесен монтаж на нашите котли във вече изградени отоплителни системи (при задължително изпълнене на нашите препоръки), в т.ч. в качеството на втори котел (паралелно включане на котела). Мощността на резервния котел трябва да съответства на размера на отопляемите помещения и качеството на топлоизолацията и количеството на топлоносителя в отоплителната система.Ако резервния котел се вгражда в действаща отоплителна система е необходимо:-старателно, с използването на инхибитора на корозията «Галан-Протектор» да се промие системата;-да се филтрира топлоносителя;-да се предприемат мерки, предотвратяващи попадането на замърсявания в котела от отоплителната система, да се поставят филтри. Ако в системата са използвани пластмасови тръби е необходимо да се поставят няколко метра стоманени («черни») тръби до входа на котела и след изхода от котела6. Возможност за многократно увеличение на мощността на отоплителната система (съответно увеличение обемите на отопляемото помещение) чрез паралелното включване на по – голямо количество котли. Например, с включването на 8 котела с мощност по 25 кВт всеки, се увеличава мощността на отоплителната система до 200 кВт. 

други продукти с име: Цялостно изграждане на отоплителна система

,

Потопяеми помпи за мръсни води

Електрически водни помпи за битови и индустриални нужди. Отличаващи се с висока ефективност и надеждност, както и с ниска ел. консумация.Потопяеми VORTEX помпи за мръсни водиH=1-9.8mQ=25-300 l/minCOBRA   Потопяеми VORTEX помпи за мръсни води №МоделkWНРВръзкиН = мQ = l/min1COBRA 80M0.50.711/2"1 - 8.5250 - 252COBRA 90M0.60.8511/2"1.5 - 9.8300 - 25 

други продукти с име: Потопяеми помпи за мръсни води

,

Потопяеми VORTEX помпи за отпадъчни води

Потопяеми VORTEX помпи за отпадъчни водиH=1-10,5 mQ=50-500 l/minRANGER Потопяеми VORTEX помпи за отпадъчни води№МоделkWНРВръзкиН = мQ = l/min1RANGER 08/35M0.60.8511/2"2 - 7.5250 - 502RANGER 10/35M0.75111/2"2 - 9.5300 - 503RANGER 10/350.75111/2"2 - 9.5300 - 504RANGER 15/35M1.11.511/2"2 - 14450 - 505RANGER 15/351.11.511/2"2 - 14450 - 506RANGER 08/50M0.60.852"1 - 5.5350 - 507RANGER 10/50M0.7512"1.5 - 7400 - 508RANGER 10/500.7512"1.5 - 7400 - 509RANGER 15/50M1.11.52"4 - 10,5500 - 5010RANGER 15/501.11.52"4 - 10,5500 - 50 

други продукти с име: Потопяеми VORTEX помпи за отпадъчни води

,

Потопяеми помпи c мотор в маслена баня

SP4 Потопяеми помпи 4" c мотор в маслена баняH=11-525 mQ=5-375 l/min1SP4-R    Потопяеми помпu 4" c мотор в маслена баня  №МоделkWНРВръзкиН = мQ = l/min11SP03-4M /R0.250.3311/4"16 - 4530 - 521SP05-4M /R0.370.511/4"26 - 7330 - 531SP05-4 /R 0.370.511/4"26 - 7330 - 541SP07-4M /R0.550.7511/4"36 - 10130 - 551SP07-4 /R0.550.7511/4"36 - 10130 - 561SP10-4M /R0.75111/4"50 - 14030 - 571SP10-4 /R0.75111/4"50 - 14030 - 581SP15-4M /R1.11.511/4"70 - 19730 - 591SP15-4 /R1.11.511/4"70 - 19730 - 5101SP20-4M /R1.5211/4"90 - 25430 - 5111SP20-4 /R1.5211/4"90 - 25430 - 5121SP30-4M /R2.2311/4"128 - 36230 - 5131SP30-4 /R2.2311/4"128 - 36230 - 5 1,5SP4-R    Потопяеми помпu 4" c мотор в маслена баня  №МоделkWНРВръзкиН = мQ = l/min11,5SP03-4M  /R0.250.3311/4"36 - 115 - 4521,5SP05-4M /R0.370.511/4"48 - 145 - 4531,5SP05-4 /R 0.370.511/4"48 - 145 - 4541,5SP07-4RM0.550.7511/4"78 - 235 - 4551,5SP07-4 /R0.550.7511/4"48 - 235 - 4561,5SP10-4M /R0.75111/4"102 - 305 - 4571,5SP10-4 /R0.75111/4"102 - 305 - 4581,5SP15-4M /R1.11.511/4"151 - 455 - 4591,5SP15-4 /R1.11.511/4"151 - 455 - 45101,5SP20-4M /R1.5211/4"193 - 585 - 45111,5SP20-4 /R1.5211/4"193 - 585 - 45121,5SP30-4M /R2.2311/4"277 - 835 - 45131,5SP30-4 /R2.2311/4"277 - 835 - 45141,5SP40-4 /R3411/4"362 - 1085 - 45 2SP4-R    Потопяеми помпu 4" c мотор в маслена баня  №МоделkWНРВръзкиН = мQ = l/min12SP05-4M /R0.370.511/4"14 - 4660 - 1022SP05-4 /R0.370.511/4"14 - 4660 - 1032SP07-4M /R0.550.7511/4"20 - 6860 - 1042SP07-4 /R0.550.7511/4"20 - 6860 - 1052SP10-4M /R0.75111/4"26 - 8860 - 1062SP10-4 /R0.75111/4"26 - 8860 - 1072SP15-4M /R1.11.511/4"39 - 13060 - 1082SP15-4 /R1.11.511/4"39 - 13060 - 1092SP20-4M /R1.5211/4"52 - 17360 - 10102SP20-4 /R1.5211/4"52 - 17360 - 10112SP30-4M /R2.2311/4"75 - 25060 - 10122SP30-4 /R2.2311/4"75 - 25060 - 10132SP40-4 /R3411/4"96 - 32260 - 10142SP55-4 /R45.511/4"135 - 44860 - 10 4SP4-R    Потопяеми помпu 4" c мотор в маслена баня  №МоделkWНРВръзкиН = мQ = l/min14SP07-4M /R0.550.7511/4"17 - 44100 - 2024SP07-4 /R0.550.7511/4"17 - 44100 - 2034SP10-4M /R0.75111/4"23 - 56100 - 2044SP10-4 /R0.75111/4"23 - 56100 - 2054SP15-4M /R1.11.511/4"35 - 88100 - 2064SP15-4 /R1.11.511/4"35 - 88100 - 2074SP20-4M /R1.5211/4"45 - 112100 - 2084SP20-4 /R1.5211/4"45 - 112100 - 2094SP30-4M /R2.2311/4"63 - 162100 - 20104SP30-4 /R2.2311/4"63 - 162100 - 20114SP40-4 /R3411/4"85 - 220100 - 20124SP55-4 /R45.511/4"117 - 293100 - 20134SP75-4 /R5.57.511/4"155 - 385100 - 20144SP100-4 /R7.51011/4"200 - 495100 - 20 

други продукти с име: Потопяеми помпи c мотор в маслена баня

,

Центробежни помпи с месингово работно колело

IC Центробежни помпи с месингово работно колелоH=14-58 mQ=10-160 l/min IC   Центробежни помпи с месингово работно колело№МоделkWНРВръзкиН = мQ = l/min1IC 50 M*0.370.51" x 1"22 - 1410,0 - 802IC 50*0.370.51" x 1"22 - 1410,0 - 803IC 75 M0.550.751" x 1"32 - 1910,0 - 804IC 75  0.550.751" x 1"32 - 1910,0 - 805IC 100M0.7511" x 1"25 - 3410,0 - 906IC 1000.7511" x 1"25 - 3410,0 - 907IC 100MH*0.7511" x 1"25 - 3410,0 - 908IC 100M*0.7511" x 1"25 - 3410,0 - 909IC 150M1.11.51" x 1"22 - 3830 - 12010IC 1501.11.51" x 1"22 - 3830 - 12011IC 150LM1.11.51" x 1"22 - 3830 - 12012IC 150L 1.11.51" x 1"22 - 3830 - 12013IC 200 M1.5211/4"x 1"46 - 2630 - 14014IC 200  1.5211/4"x 1"46 - 2630 - 14015IC 3002.2311/4"x 1"55 - 3630 - 150 

други продукти с име: Центробежни помпи с месингово работно колело

,

Самозасмукващи помпи от неръждаема стомана

JET Самозасмукващи помпи от неръждаема стоманаQ=5-80 l/minH=13-72 mJET  Самозасмукващи JET помпи от неръждаема стомана№МоделkWНРВръзкиН = мQ = l/min1JET 05M SS0.370.51" x 1"32 - 135,0 - 502JET 05 SS0.370.51" x 1"32 - 135,0 - 503JET 07M SS0.50.71" x 1"36 - 155,0 - 504JET 07 SS0.50.71" x 1"36 - 155,0 - 505JET 08M SS0.60.851" x 1"42 - 195,0 - 506JET 08 SS0.60.851" x 1"42 - 195,0 - 507JET 10HM SS0.75111/4"x1"50 - 225,0 - 508JET 10H SS0.75111/4"x1"50 - 225,0 - 509JET 12HM SS0.91.2511/4"x1"58 - 265,0 - 5010JET 12H SS0.91.2511/4"x1"58 - 265,0 - 5011JET 15HM SS1.11.511/4"x1"67 - 325,0 - 5012JET 15H SS1.11.511/4"x1"67 - 325,0 - 5013JET 10LM SS0.7111/4"x1"44 - 195,0 - 8014JET 10L SS0.7111/4"x1"44 - 195,0 - 8015JET 12LM SS0.91.2511/4"x1"48 - 235,0 - 8016JET 12L SS0.91.2511/4"x1"48 - 235,0 - 8017JET 15LM SS1.11.511/4"x1"53 - 275,0 - 8018JET 15L SS1.11.511/4"x1"53 - 275,0 - 80 

други продукти с име: Самозасмукващи помпи от неръждаема стомана

1 | 2 | 3 |